dimarts, 6 de maig de 2008

L'Ajuntament presenta el Pla Seqtebre

L'Ajuntament de Tortosa ha presentat avui el Pla Seqtebre d'emergència en cas d'accident químic. Aquest Pla inclou els protocols a seguir en una situació de sinistre a les dues úniques empreses considerades de risc químic del terme municipal de Tortosa: Ercros i Celesa, una situada al polígon industrial Baix Ebre i l'altra a la C-42 entre Tortosa i Campredó.
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha explicat que l'Ajuntament disposa d'un Pla d'Emergències Municipal, actualment en fase de revisió, del qual depenen diversos plans sectorials, la major part dels quals s'han d'elaborar. No és el cas del Pla PENTA d'emergència nuclear o el Pla Infocat, que estarà vigent durant 2008. El Pla INUNCAT es realitzarà a partir de l'estudi d'inundabilitat que està realitzant l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
El Pla Seqtebre contempla totes les actuacions i assigna les funcions a desenvolupar a les persones que formen part de l'equip d'emergències, des de l'alcalde, fins als grups locals logístic i d'acollida, sanitari i d'ordre i avisos. El Pla inclou informació detallada de les hipotètiques zones d'afectació en cas d'accident químic, que es circumscriuen bàsicament a Campredó i Vinallop. També analitza tots els productes químics de risc, la seva composició i els seus efectes en cas d'accident.
L'alcalde ha explicat que la necessitat d'aquest Pla, al marge que la normativa obligava a tenir-lo vigent, es justifica per la presència d'indústria química a la població i perquè “cal ser el màxim de transparent possible i que la població estigui ben informada”. És per aquest motiu que durant 2008, l'Ajuntament farà un simulacre d'accident al marge dels que les dues indústries químiques ja realitzen de manera interna. Ferran Bel s'ha mostrat satisfet perquè la redacció d'aquest pla s'hagi fet amb els professionals propis de l'Ajuntament. En aquest sentit, l'alcalde ha presentat el nou tècnic de coordinació municipal d'emergències, Francesc Bertomeu, que és qui tutelarà la redacció i la revisió d'aquest i els altres plans d'emergència locals.
Foto i Text: Ajuntament de Tortosa