divendres, 19 d’octubre de 2007

Resultats enquesta

Un cop acabada la última enquesta sobre el traçat alternatiu que escollirien la gent de Campredó al proposat en el projecte ja fet pel Ministeri de Foment, la cosa ha quedat de la següent manera:
- Per dalt de Campredó (zona soldevila): 16 vots (54%)
- Entre Font de Quinto i la Torra: 4 vots (13%)
- Entre la Torra i el pont del tren: 10 vots (33%)
Està clar que l'opció més triada i la més clara és la que hauria d'anar per la part de dalt de Campredó, però crec que a hores d'ara ja es massa tard per poder-la dur a la pràctica. Crec que hauria sigut una bona opció en el seu moment si els polítics al capdevant de l'ajuntament en aquell moment haguessen fet els deures i l'esforç necessari.
Ara ja , un cop el projecte fet i ja damunt la taula del Sr. alcalde, crec personalment que la única cosa que podem fer és mirar una opció o alternativa que no done molt de trasvals als del Ministeri, i més important encara, que no sigui inconvenient a les nostres poblacions veïnes que també els afecta.
Un altra alternativa prou bona seria la proposada per la part de baix de la torra, i que si anés apegada al pont de la via del tren l'impacte visual serà molt menys petit.
I per acabar, pos la gent està clar que no vol l'opció entre font de Quinto i la torra, encara que a hores d'ara és la més viable i la que té més possibilitats d'agafar un concens entre les demés poblacions implicades.
Lo dolent del cas és que la decisió final està en mans dels polítics, i quan estos tiren un tiro no se sap mai per on pot sutir la bala....fins i tot per la culata....
Què Déu ens agafe confesats!