dissabte, 18 de juliol de 2009

La Societat de caçadors informa:


Queda obert el període de pota per TOT EL COTO, a partir del proper diumenge dia 19.

Els dies establerts seran els dijous, diumenges i festius. Durant els mesos de juliol i agost.

El nombre de gossos és el que figura al full enviat a cada soci amb les dates d'obertura i tancament de la zona d'ensinistrament.