dimarts, 4 de desembre del 2007

Assamblea informativa nou POUM

El passat dimecres dia 28 de novembre i a les 20 hores al Casal F. Llop, l'alcalde de Tortosa Ferran Bel i la Regidora d'Urbanisme, Meritxell Roigé, vam explicar a la gent allí present com a quedat finalment el nou POUM (Pla Ordenació Urbanística Municipal) aprovat recentment per la Generalitat de Catalunya (D.O.G.C. nº 4992, edicte del 9/11/2007).
Puntualment l'alcalde de Tortosa va començar les explicacions sobre el nou POUM i la seva afectació al poble de Campredó. Hi havia unes 30 persones a la sala que es van interessar pel nou plantejament urbanístic que ens afectarà els propers 15-20 anys, fins que es torne a renovar el pla urbanístic. L'actual datava de l'any 1986 i ja és trobava una mica desfasat. Cal destacar que aquest nou POUM es va començar a redactar a l'any 1999, i fins a dia d'avui no s'ha aprovat. Com sempre, va haver algú que no va fer la feina quan tocava...
Sobre les noves característiques del POUM al poble de Campredó cal destacar la transformació en zona urbanitzable de les dos parts del lligallo d'entrada al poble fins la carretera, menys la última finca d'oliveres que es troba a l'entrar al poble a ma dreta.
Una de les problemàtiques d'aquet nou POUM es que en l'actualitat està pensat sobre la normativa vigent sobre estructuracions municipals a nivell nacional i obliguen i fer polígons d'actuació pensats per construir edificis amb pisos (i no parcel.les amb cases unifamiliars).
Per lo que en el cas de tenir un parcela en un nou polígon d'actuació acabat d'urbanitzar, estàs obligat a quedar d'acord amb els veins per poder urbanitzar conjuntament tota la zona afecta pel mateix.
En quan a la part de polígon industrial, hi ha el que hi ha i no es farà cap ampliació del polígon actual, segons va comentar l'alcalde. Ja que si s'ha de fer més polígon per això s'ha construït el polígon Catalunya Sud.
Finalment l'alcalde va donar la paraula a la gent assistent per si tenien cap dubte o pregunta a formular i així va acabar la sessió.
En tot cas, tothom que vulgui accedir al nou POUM, aquí vos annexo l'adreça per entrar-hi.