dijous, 3 de juliol de 2008

Finalitzades les obres de la pista poliesportiva

Aquesta setmana han acabat les obres de construcció d'una visera metal.lica a la part que dona a la plaça de bous de l'estructura que fa de teulada a la pista poliesportiva.
Concretament ahir la tarde estaven ficant uns focos baix l'estructura per a les pròximes Festes Majors, que començaran com tots sabeu el proper divendres 18 de juliol.
Les obres han consistit en instal.lar una estructura metàl.lica en forma de viseta a l'estructura existent i a la part que dona a la plaça de bous on actualment no hi havia i tocava molt el sol durant les tardes de bous i en altres actes destacats, principalment en dies de vermouts, paelles, esmortzars, etc.
L'obra ha estat adjudicada i realitzada per l'empresa instal.lada al polígon "Serralleria del Sud de Catalunya S.L.", la qual ha treballat tan a la pista com al taller durant el més de juny.
L'obra és un pas intermig fins que es pugui cobrir la totalitat de la pista poliesportiva. Aquesta tasca està ja encaminada amb la petició per part de l'ajuntament del pressupost necessari al PUOSC. Òbviament el projecte ja està elaborat i pendent d'aquesta adjudicació pressupostària.