divendres, 5 de setembre de 2008

Xerrada sobre reciclatge

Ahir dijous a les 19:30 hores i al Casal F. Llop, hi havia convocada una reunió per part de l'ajuntament i en col.laboració amb l'empresa Rebé (Consorci Residus del Baix Ebre) per donar a conèixer els nous contenidors de recollida selectiva que acaben d'ubicar al nostre poble i a tots els pobles de la comarca.
A alguna cases ja han passat aquesta setmana donant el povalet i les instruccions per a la seva utilització amb els residus referents a matèria orgànica (aliments, pells, fulles, crostes d'ou, crostes de marisc, de fruits secs, etc.). A la gent que fa falta passar no ús preocupeu que la setmana vinent continuaran passat per cadascuna de les cases del poble per fer donació del povalet.
La xerrada va consistir en dos parts. En una part es va informar a la gent allí present dels nous contenidors, els seu color i l'ús que se li dona a cada color: groc per a plàstic i llaunes, blau per a peper i cartró, verd per a vidre i marró per a matèria orgànica. Després està el gris per a la resta que en el nostre cas és el contenidor que hem tingut fins ara. I també es va informar del nou sistema de recollida, amb una flota de camions d'última generació en que es fa tot mecànicament i el xòfer no li cal ni baixar del camió. També hi ha un camió de neteja que netejarà els contenidors un cop per setmana.
L'altra part de la xerrada anava sobre la història del reciclatge al nostre país i que a partir de noves Directives Europees s'hade potenciar encara més el reciclatge. Ja que amb un major reciclatge es fa un bé comú al medi ambient i a natros i a la vegada hi ha menys despesa en el procés d'emmagatzema la resta en abocadors controlats.