divendres, 6 de febrer de 2009

La Societat de Caçadors informa:

La Subdelegació del Dep. de Medi Ambient i Habitatge ha donat un mes de prórroga per la caça del tord.
El període hàbil de caça serà només els diumenge al matí i a la tarde fins el proper diumenge dia 1 de març.

La caça s'efectuarà baix les condicions següents:  • Es caçarà des d'un lloc fixe.

  • Es portarà l'escopeta enfundada des del cotxe fins a la joca.

  • Es pot portar gos, el qual anirà lligat fins al lloc on s'hagi de caçar.