dimecres, 24 d’octubre de 2007

L'Ajuntament et regala una bombeta de baix consum

L’Ajuntament de Tortosa s’ha adherit a la Setmana de l’Energia que organitza l’Institut Català de l’Energia del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat del 17 al 23 d’octubre amb l’objectiu de divulgar el recentment aprovat Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 que té per objectiu crear una nova cultura de l’energia basada en l’estalvi i l’eficiència energètica en els àmbits de la llar, del transport i del treball, entre altres. El Pla d’Acció 2006-2010 preveu l’aplicació de 141 mesures per millorar l’estalvi i l’eficiència energètica i amb la Setmana de l’Energia es pretén conscienciar als ciutadans, mitjançant consells pràctics de fàcil aplicació, dels avantatges socials, econòmics i mediambientals de l’estalvi energètic.
Concretament, a Tortosa, l’activitat programada és la presència d’un assessor energètic que oferirà informació i consells als ciutadans per augmentar l’estalvi energètic a la llar i al transport. ‘La col·laboració dels ciutadans, amb petits canvis d’actitud en el dia a dia, és imprescindible per fer un bon ús de l’energia’.
Aquests assessors energètics seran a Tortosa els dies 24 i 25 d’octubre en horari de 09.00 a les 14.00 hores al Mercat Municipal i de 16.00 a les 20.00 hores a la plaça de l’Ajuntament. L’assessor energètic oferirà als ciutadans consells i informació per obtenir un major estalvi energètic a la llar, a la feina, al transport, en la compra eficient de béns d’equip i electrodomèstics i l’impuls de les energies renovables a Catalunya. A totes les persones que s’apropin i demanen qualsevol tipus d’informació o consell serà obsequiat amb un regal que millori el consum energètic com és una bombeta elèctrica de baix consum.
A part, hi ha una série de mesures d’estalvi a casa i al transport que cal tenir en compte:

• L’ús de fluorescents i bombetes de baix consum pot estalviar un 80% respecte al consum en il·luminació.
• Baixar un 1ºC la calefacció equival a un estalvi del 8% per cada grau respecte al consum de calefacció.
• La compra d’electrodomèstics eficients pot estalviar un 50% del consum.
• Apagar el pilot de la caldera de gas quan no estem a casa i a la nit estalvia un 20%
• Apagar els electrodomèstics amb l’interruptor pot arribar a estalviar un 6%.
• Si a tots els habitatges catalans féssin servir fluorescents i bombetes de baix consum s’aconseguiria un estalvi energètic de més de 600.000 MWh l’any, equivalent a la càrrega de petroli del Prestige.
• Si tothom apagués els electrodomèstics amb l’interruptor i no els deixés en stand by es podrien reduir 50.000 tones d’emissions de gasos causants de l’efecte hivernacle, el que equivaldria a plantar un bosc a mitja comarca del Baix Ebre.
• No sobrecarregar el cotxe ni utilitzar la baca del cotxe quan no sigui necessari pot arribar a estalviar un 5% cada 100 Kg de sobrepes del vehicle
• Efectuar un manteniment periòdic i correcte del vehicle pot estalviar fins un 12% del consum de combustible.
• Utilitzar el transport públic, anar a peu o en bicicleta estalvia un 45% del consum de combustible.
Foto: Assessor energètic al Mercat Municipal