dissabte, 9 de febrer de 2008

La Societat de Caçadors informa:

Ahir mateix un lector em preguntava si havien donat la pròrroga per la caça del tord, i jo li vaig respondre que encara no ho sabia.
Pos a hores d'ara ja puc afirmar que han donat la pròrroga de la caça del tord fins el diumenge 2 de març.
Els aspectes principals a tenir en compte durant la caça del tord a la pròrroga són:
1. Comença este diumenge dia 3 de febrer.
2. Es pot caçar solament els diumenges, matí i tarde.
3. S'ha d'anar amb l'escopeta enfundada fins la "joca".
4. Es pot portar gos lligat.
Què vagi bé la caça!
El Secretari.