divendres, 8 de febrer del 2008

Revocades les contribucions especials a Campredó

El ple municipal de l'Ajuntament de Tortosa va aprovar dilluns la revocació definitiva de la imposició de contribucions especials per la urbanització d'un tram del carrer Bonavista i d'altres de Campredó que l'anterior govern municipal volia fer pagar a les veïns que tenen accés a estos carrers. En aquest sentit, cal recordar que els veïns afectats s'havien queixat del greuge comparatiu que els suposava respecte altres obres semblants el finançament de les quals havia anat a càrrec íntegrament de l'Ajuntament. Fins i tot el Síndic de Greuges va requerir el consistori per deixar sense efecte aquestes contribucions especials, la qual cosa s'ha assolit amb l'acord plenari d'aquesta setmana.
Font: Ajuntament Tortosa.