dijous, 13 de maig del 2010

Bona feina de la "brigada €"

Com tots sabeu, i degut a la crisi actual, des de el Govern Central s'ha intentat (i des d'aquí novalorarem si amb èxit o no) reactivar l'economia donant uns caleronets als ajuntament per aque contratessin personal i fessin feines necessaries dins els seu propi municipi.
Aquí al nostre poble, vam poder accedir a la contratació d'un oficial paleta i dos peons auxiliars. Aquestos han estat realitzant durant un període de 6 mesos la realització d'una nova vorera des de l'entrada del poble (baixant a ma dreta) fins una mica més avall del camp de futbol antic. A part, han realitzat l'arrenjament i situació dels pilars per a les noves voreres a tots aquells carrer que no en tenien i que seguidament s'han d'asfaltar.
Aquestos carrers són els que hi ha baixant l'avinguda Don Alvaro a ma esquerra fins arribar a l'inici de l'avinguda.
Tal i com ja vaig comentar, el nou asfaltat d'estos carrers ja va començar després de les festes de nadal amb el carrer finisterre, cruïlla carrer Sant Lluís, i continuarà ara amb els carrers: Sant Joan, Sant Mateu, Sant Fèlix i els dos que hi ha a dalt i a baix de les escoles.