dijous, 13 de maig de 2010

Nou asfaltat de la via de servei

El mes passat es va dur a terme el nou asfaltat de la via de servei, paral·lela a l'autovia C-42, que uneix Campredó amb els nuclis de Font de Quinto i la Raval del Pom i fins arribar a l'empresa Kanars.
Aquest asfaltat estava en males condicions degut principalment a que des d'un principi es va fer amb una capa molt superficial. Des de l'ajuntament ja vam demanar que es tornes a asfaltar la via, ja que era utilitzada per nombrosos camions de gran tonatge que anavem a les empreses ubicades dins els nostre terme.
Des de carreteres de la Generalitat ens van dir que l'asfaltat s'hauria de fer segons quan ells tenien previst fer-ho i que a la vegada ara tocava asfaltar l'altra via de servei que va per l'altra banda de l'autovia. Per lo que vam aconsellar fer primerament aquest, tan pel seu mal estat com per la seva continuada utilització.
I així ha sigut, les nostres paraules han sigut escoltades, i els veïns de les ravaletes i demés usuaris poden anar a les cases amb total normalitat.