dimarts, 23 d’octubre de 2007

Per fi ja tenim el POUM aprovat!

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat avui el text refòs del Pla d’Ordenació Urbana de Tortosa (POUM), l’últim pas administratiu per a la seva entrada en vigor. El POUM de Tortosa és a partir de demà executiu, gairebé nou anys després de l’inici de la seva tramitació, i permet ja desenvolupar el futur creixement urbanístic de la ciutat, excepte en quatre plans parcials (Horta del Temple, Parc Nou, Horta de Pimpí i Horta de Sant Vicent) que resten en suspens pendents del pla d’innundabilitat que ha de redactar l’Agencia Catalana de l’Aigua de la Generalitat.
Amb tot, el nou POUM de Tortosa esdevé des d’avui la nova eina d’ordenació i planificació del creixement de la ciutat, en substitució del pla existent des de l’any 1986. El nou POUM permetrà desenvolupar un total de vuit nous plans parcials de creixement urbanístic a la ciutat de Tortosa, dos a l’EMD de Jesús i nous polígons d’actuació en sòl urbà a les quatre pedanies. En total, Tortosa té una superfície de 21.941 hectàrees. El pla de 1986 li reconeixia un sòl urbà de 697 hectàrees i amb el nou POUM superarà el miler d’hectàrees, el que permetrà un important creixement en el nombre d’habitatges.
L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha dit que des de l’Ajuntament es farà un esforç per divulgar i donar a conèixer el contingut del nou POUM a la ciutadania, alhora que ha advertit als ciutadans que cal que s’informin degudament sobre els seus interessos. ‘Cal que la gent s’informi bé perquè som conscients que del POUM se n’ha parlat molt i des de l’anterior equip de govern es van aixecar moltes expectatives que finalment no s’han complert’. Bel ha recordat que el POUM aprovat a Tortosa no fou votat favorablement ni pel seu grup municipal de CiU ni pel d’ERC però ha dit que el nou govern serà estricte en la seva aplicació. ‘Sabem que hi ha situacions difícils, fins i tot injustes, però la normativa urbanística és la que és i us asseguro que serem estrictes i que no permetrem ni construccions il·legals ni actuacions fora de la llei’. L’Ajuntament, a mes, té interès a començar a desenvolupar ràpidament els nous plans parcials per incrementar el sòl urbà i especialment per obtenir terrenys per a equipaments municipals per a cobrir demandes com les de la construcció de la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra, el nou Hospital o el tercer institut, entre d’altres.
L’alcalde de Tortosa ha deixat clar que certs punts del POUM s’intentaran modificar mitjançant modificacions puntuals si bé l’Ajuntament haurà d’establir criteris racionals i un ordre de preferència. ‘Anirem fent les modificacions puntuals que calgui però de forma racional i en un ordre de preferència perquè hi ha coses que les podrem arreglar però d’altres que no serà possible, en part perquè no ens ho permet la Generalitat’.
Text: Ajuntament de Tortosa
Foto: Terme de Campredó (ICC)